ידיעות התנ"ך

הקרב בין דוד וגלית

הפלישתים מגיעים למלחמה מול בני ישראל שולחים נציג למלחמה, גולית ובני ישראל שולחים את דוד

הפלישתים מגיעים למלחמה מול בני ישראל ומציעים רעיון לשלוח נציג מכל עם שילחם מול נציג אחר וכך לא יהיו הרבה נפגעים וגם כי הפלישתים חשבו שאף אחד כיחיד לא יוכל לנצח את גוליית הענק.

אף אחד מבני ישראל לא מתנדב עד שנער אחד ודוד שמו הגיע להביא אוכל לאחיו הלוחמים.

דוד שומע על הצעת הלחימה ומתנדב להלחם מול גליית.

דוד אוסף כמה חלוקי נחל לקליע שלו ומתייצב מול גליית. גוליית מסתכל על דוד ומזלזל בו ואומר:"הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות" פרק יז פסוק מג'. ודוד עונה לו:"אתה בא אליי בבחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם יהוה צבאות". וגליית מתקרב לדוד כולו מכוסה בשריון ונקודת תורפה אחת חשופבה בגופו של גליית ודוד מכוון ופוגע בול במרכז מצחו של גוליית, הוא מתעלף ונופל על הרצפה דוד לוקח את חרבו של גליית וחותך את ראשו וזה מסביר שבן אדם הכי חלש בזכות ה' יכול לנצח את האדם הכי חזק.