Rock Muusika

Girlin ja Laada

Rock-muusikat saab kirjelda mitmete tunnuste põhjal:Kõlale annavad iseloomuliku värvingu elektriliselt võimendatud heli ja elektrikitarri heliefektid


Tüüpilise rock-ansambli koosseisu kuuluvad lauljad, elektrikitarrid, basskitarrid, löökpillid ning klahvpillid


Rõhutatakse 2. ja 4. lööki, paariosaline taktimõõt


Rocki iseloom on tihti jõuline, kohati jõuline.