Les fonts d'energia

Carolina López Giménez

Fonts de l'energia renovables

Sol. L'energia que procedeix del sol és la radiació solar.

Segons com es capte, pot produir energia elèctrica o energia tèrmica.


Vent. L'energia del vent s'anomena energia eòlica.

Els aerogeneradors transformen l'energia mecànica del vent en energia elèctrica.

Energia de l'aigua i energia de la biomassa

Aigua. L'energiamecànica de l'aigua s'anomena energia hidràulica.

Mitjançant els salts d'aigua dels pantans i les marees es produeix energia elèctrica.


Biomassa. L'energia quìmica de residus orgànics, com ara restes de collites o excrements d'animals, s'usa per a generar energia tèrmica o elèctrica.