OPMAAK

groep 2

VUL VOLGENDE VRAGEN IN

WE OVERLOPEN VRAAG PER VRAAG IN GROEP DAN VOLGT ER TIJD OM DEZE TE BEANTWOORDEN

OMCIRKEL EN GEEF INDIEN NODIG UITLEG
Big image

JA of NEE ?

Big image

Tijd over?

GEEF ALS ANTWOORD OP VOLGENDE VRAGEN EEN SCORE OP 5


Ik dacht goed na bij de vragen? ....

Ik gebruik graag de vakjes om iets uit te leggen? ....

Ik weet wat een vertrouwenspersoon is? ....