Flyer 2

Vervangende opdracht, ivm afwezigheid week 2

Vervangende opdracht punt 1 en 2

1. Vorige week hebben jullie de leiderschapsstijlen van Hersey en Blanchard besproken. Jullie hebben een opdracht gedaan waarbij iemand iets zag en hindernissen moest ontlopen door de aanwijzingen van een ander.

2. S2: Probleemoplossend /samenwerken, S3: Coachen/aanmoedigen. Dit zijn de leiderschapsstijlen, die bij mij naar voren kwamen, bij coachen en aanmoedigen had ik een score van 9 en bij probleemoplossend/samenwerken een score van 8. Ik vind dat deze stijlen, bij me passen. Ik ben vaak erg rustig en zal niet snel naar de voorgrond treden, dus ik ben niemand die gaat instrueren. Mijn medestudenten vinden deze stijlen ook bij me passen ze hebben tijdens de peerassessments aangegeven dat ik wat meer van mezelf laten horen. Ze bedoelen daarmee dat ik vaak goeie ideeën heb, maar dan vrij afwachtend ben met mijn mening of idee te laten horen. Zij vinden dat ik vaker mag zeggen wat ik vind, of mijn idee laten horen over een bepaald onderwerp.

Casus Marieke

S1: Leiden

Bij deze stijl stuurt de leidinggevende veel, maar ondersteunt weinig. Marieke zal bij deze stijl, de vergadering gaan leiden ze bespreekt de punten die op de agenda staan en geef aan de hand daarvan aan wie welke taken moet uitvoeren, ze beschrijft dit uitgebreid zodat het voor iedereen duidelijk is. Ook zal ze er toezicht op houden dat de taken goed worden uitgevoerd. Marieke zal als eerste de onenigheid gaan oplossen door te zeggen wat zij ervan vindt, en gaan vertellen hoe ze wil dat de medewerkers dit oplossen.

S2: Begeleiden

Bij deze stijl geeft Marieke de medewerkers verantwoordelijkheden door bijvoorbeeld vragen te stellen. Als eerst zal Marieke vragen gaan stellen waarom er zo’n onenigheid is de groep is, ze geeft bijvoorbeeld Cees het woord en laat hem zijn verhaal doen, daarna vraagt ze aan Sanne om haar mening te geven over de kritiek de Cees op haar had. Zo heeft Marieke uiteindelijk iedereen bij het gesprek betrokken, als het is opgelost zal Marieke doorgaan met de vergadering. Door vragen te stellen aan de medewerkers, dan vragen wat een andere medewerker daarvan vindt en zo de andere medewerker ook betrekken bij de vraag ook zal ze complimenten geven en de groep stimuleren. Als het nodig is controleert Marieke wel de taken die de groep of een medewerker individueel uitvoert. Het is van belang dat met de inbreng van de andere medewerker wel iets gedaan wordt, anders is deze stijl niet effectief.

S3: Steunen

Bij deze stijl beslist Marieke samen met de medewerkers hoe het werk uitgevoerd gaat worden. Het is van belang dat Marieke stimulerend optreedt, ze probeert de medewerkers te helpen met de wensen en verzoeken die ze hebben met betrekking tot werk en hoe de medewerkers deze moeten invoeren. Marieke geeft wel leiding door de medewerkers erkenning te geven en aandacht te besteden aan de relatie onderling. Marieke zal de vergadering beginnen door in gesprek te gaan met haar medewerkers, ze gaat dan iedereen proberen te stimuleren zij/haar taak serieus op te pakken en de medewerkers te helpen , hoe ze dit het beste kunnen doen. Als eerst zal Marieke haar medewerkers stimuleren dat de onenigheid in de groep moet worden besproken, ze zal hiervoor met haar groep in gesprek gaan, dit wort dus een gesprek waarbij iedereen aan het woord is, als dit is opgelost zal Marieke verder gaan met het bespreken van de agenda.

S4: Delegeren

Bij deze stijl van leidinggeven geeft Marieke haar medewerkers een hoop verantwoordelijkheden door bepaalde opdrachten aan hen toe te wijzen, dit kan ze alleen doen als ze voorwaarden kan scheppen die nodig zijn bij het uitvoeren van de opdracht. Marieke laat beslissingen over aan de medewerkers, ook laat ze hen zelf de wijze bepalen waarop de taak wordt uitgevoerd . Marieke zal de vergadering beginnen maar het woord geven aan de medewerkers, die nu zelf als eerst de onenigheid zullen moeten oplossen, Marieke luistert naar wat de medewerkers te zeggen hebben.Conclusie:

S1: Het lijkt mij in het geval van Marieke niet handig om deze stijl in te zetten. Dat vind ik omdat Marieke bij deze stijl de leiding heeft en alleen aan de medewerkers zegt hoe ze het moeten oplossen en ik denk dat de medewerkers dat niet zo onderling krijgen opgelost. Cees die Sanne van alles verwijt en Sanne die in huilen uitbarst.

S2: Dit lijkt mij de beste stijl om in het geval van Marieke in te zetten omdat, ze geeft een medewerker het woord maar geeft andere ook de kans hun mening daarover te geven. ik denk dat dat in dit geval het meest effectief zal werken, iedereen kan zijn hart luchten en misschien begrijpen ze elkaar dan ook beter, het is namelijk vind ik niet goed om dingen op te kroppen, het kan beter worden uitgepraat. Medewerkers zullen bij deze stijl met elkaar in gesprek gaan.

S3: dit lijkt mij in het geval van Marieke niet handig omdat, je toch weer veel verantwoordelijkheden bij de medewerkers neerlegt zo komen ze niet als bij S2 in een fatsoenlijk gesprek met elkaar. Bij deze stijl stimuleert Marieke de medewerkers alleen.

S4:Dit lijkt mij in het geval van Marieke geen goede stijl omdat, ze de verantwoordelijkheden bij de medewerkers neerlegt, zo moeten ze het probleem grotendeels zelf oplossen en ik denk dat het in dit geval niet gaat werken.

Big image