E-raamat vs. paberkandja

Martin Toomas Sõmera 10b

Eesmärk

Uurimistöö eesmärk oli teada saada, kas Tallinna Reaalkooli 10b klassi õpilased eelistavad paberkandjat või tehnoloogilist varianti raamatust. Samuti välja selgitada, kas õpilased soovivad õpikute ja üldse paberkandjate asendumist e-raamatutega.

Uuringu põhjus

Töö käik

Mida küsiti?

Küsitluse tulemused

Järeldus

Uurimistööst võib järeldada, et hetkel ei ole e-raamat paberkandjale kuigi suur konkurent , kuid sellel on potentsiaal tulevikus asendada õpikud ja muud paberist lugemisvahendid.