אידאולוגיה

שחר שכטר ט3

מה היא אידאולוגיה הנאצית

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47a_lzMDMAhUBVxQKHc03ApgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Famiasaf.ort.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%25A0%25D7%2590%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%25AA.doc&usg=AFQjCNEerknDIVHCrv9vcbxbsnGnp4_O3g

מה היא אידאולוגיה הנצאית בתאי הגזע

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47a_lzMDMAhUBVxQKHc03ApgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Famiasaf.ort.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2F%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%25A0%25D7%2590%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%25AA.doc&usg=AFQjCNEerknDIVHCrv9vcbxbsnGnp4_O3g

Wednesday, Jan. 9th 1935 at 11:30pm to Thursday, Jan. 10th 2019 at 1:30am

גרמניה מלחמת העולם השנייה

במרכז התפיסה של היטלר עמדה הגזענות/תורת הגזע, והמרכיב העיקרי בה היה השנאה כלפי היהודים. המדינה הנאצית התבססה על תורת הגזע. המדיניות הגזענית כוונה בראש ובראשונה כלפי היהודים.

האידאולוגיה הנאצית

מבוססת על רעיונות של היטלר בספר מיין קאמפץ. תעלומה שבאה לידי - ביטוי במציאות שהיטלר ביצע. במאה-19 .תורת הגזע התבססה על דרווינזים . החברתי.

הגזע הארי נחשב לגזע. הנעלה של יוצרי התרבות ואליו משתייכים עמי צפון אירופה.וגרמניה הגזע הנחות הוא היהודים, הורסי התרבות, שהביאו לחורבן האינושות שהדגישו תכונות פיזיות,וטבעו בדמם של הגזעים החזקים והמוצלחים .עתיידים לשרוד האנטישמיות קמה לא רק על ידי הנאצים. נלקחו מהמסורת הנוצרית במאה ה-19 הם הכינו דמוניזציה ליהודים . העם הגרמני מאוחדים לפתח כישורים ולשמור על הגזע.