TÖÖSTUSLIK PÖÖRE EUROOPAS

Joel Uustal

Tööstuslik pööre

Mis?- üleminek käsitöölt mehhaniseeritud ja tootmisele ehk tööstuslikele tootmisele.

Millal?-18.sajandi teisel poolel ja 19.sajandil

Kus?-Algas Inglismaalt

Levik-Belgia ja Põhja-Prantsusmaa (seal oli samuti suured kivisöevarud)

Muutused põllumajanduses

 • Uued maaharimisviisid ja põllukultuurid
 • Raudader,külvi- ja viljapeksumasin
Big image

Muutused transpordis

 • Raudteede areng
 • Esimene raudteeliin
 • Veetransport-aurulevanduse areng,sõukruvi kasutus,raudlaevade ehitamine
 • Leiutati bensiinimootor-autokäik
Big image

Muutused elektris

19.sajandi teisel poolel õpiti elektrit rakendama.

1880-esimesed elekrtijaamad ja ülekandeliinid

1890-esimesed elektrimootorid

Leiutaja Alexander Graham Bell

 • leiutas telefoni 1876
 • šoti päritolu ameerika teadlane
 • üks National Geographic Society asutajaist
 • tema järgi on nimetatud mõõtühik bell
 • Surma hetkel kuulutati välja leinaminut
 • Kutsutud ka kurtide isaks
 • Oli üks Montessori ühingu loomise eestvedajaid USA-s
 • Oli Bostoni Ülikoolis kõnetehnika ja häälefüsioloogia professor
Big image

Mõisted

 • Kapitalism-majanduslik korraldus,mis põhineb ettevõtjate eraomandil(kapitalil),tööstuslikul tootmisel,palgatööjõul ja turumajandusel.
 • Monopol-tootmist ja turustamist valitsev suurettevõte või ettevõtete ühendus
 • Tarbimisühiskond-ühiskond, kus inimeste vajaduste rahuldamise peamiseks viisiks on kaupade ja teenuste ostmine ning kus tarbimise suurendamist peetakse õigeks.

Lapstööliste töötingimused

 • Maksti vähem palka
 • Tööpäevad sama pikad kui teistel
 • Halvimal juhul äratati rihmaga
 • Sandistusid kiiresti

Muutused linnaühiskonnas

 • Muutusid tööstus- ja kaubanduskeskutesteks
 • Rajati veevärk ja kanalisatsioon
 • Uus ehitusmaterjal oli raudbetoon
 • Arendati trasporti
 • Valgustati tänavaid
 • Vabaja tegevused suurenesid

Tööstusliku pöörde tagajärjed.

 • Käsitöö asendus masintootmisega
 • Mindi üle vabrikutööle
 • Rakendati ka lastetööjõudu
 • Tööpuudus
 • Rahvaarv suurenes
 • Töötingimused vabrikutes olid halvad ja palgad väiksed