ביתר ירושלים

1936 ולתמיד .ברוכים הבאים לגיהנום צהוב