X- Stream les 3

Motivatie

Hoe werkt motivatie bij jou?

- salaris verhoging wanneer je goed werk aflevert

- een bonus ( bijvoorbeeld een keer wat extra geld van je werk) dat zegt Daniel Pink ook in het filmpje dat wanneer je bonus krijgt voor iets wat je extra goed doet eens een bonus op verdiend zo laten ze zien dat je gewaardeerd worden.

- dat mensen gelijkwaardig worden behandeld. En dat niet iemand die hetzelfde werk doet maar een vrouw is en daarom minder salaris krijgt als de man. Dat zegt Daniel pink ook hij vind dat iemand met een hogere macht veel meer verdiend. Zo werkt motivatie ook bij mij, wanneer er geen gelijke behandeling is werkt dat niet echt motiverend.

- een goede sfeer om je heen

- enthousiaste mensen om je heen

- wanneer je werkt voor een doel , als je werkt met een doel dan werkt dat motiverend. daar is Daniel Pink het ook mee eens zo laat die zien in het filmpje.

- geld krijgen voor iets wat je doet

- prestatie leveren

- tevredenheid krijgen

- meesterschap hebben

- eigen inbreng geven

- drang om beter te worden in dingen dit werkt motiverend en dat laat Daniel pink ook zien in het filmpje.Wanneer haak jij af?

- ongeïnteresseerde mensen om je heen

- als er een ongelijke behandeling is. Wanneer iemand die hetzelfde werk aflevert meer salaris krijgt dan die andere persoon die even oud is maar ook hetzelfde werk doet dat laat Daniel Pink ook duidelijk zien in het filmpje, iemand met een hogere macht moet gewoon hetzelfde verdienen. Hier ben ik het ook mee eens, gelijke behandeling werkt motiverend.

- wanneer een machtspersoon 10 keer meer verdiend dan iemand die even hard werkt en maar moet rondkomen van een machtspersoon zijn weeksalaris

- wanneer je hard werkt voor je werk en je krijgt te weinig salaris voor wat je eigen hoort te verdienen

Wat zijn jouw belemmeringen als het om motivatie gaat?

- wanneer een hoogopgeleide voorrang krijgt op iets waar jij ook voor strijd.

- wanneer je hard werkt voor iets maar geen geld krijgt.

- als iemand zijn doel niet heeft bereikt en daar alsnog een bonus van krijgt. Terwijl hij/zij het bijvoorbeeld slecht heeft uitgevoerd.

Waardoor ben je gemotiveerd?

- salaris verhoging wanneer je goed werk aflevert

- een bonus ( bijvoorbeeld een keer wat extra geld van je werk) dat zegt Daniel Pink ook in het filmpje dat wanneer je bonus krijgt voor iets wat je extra goed doet eens een bonus op verdiend zo laten ze zien dat je gewaardeerd worden.

- dat mensen gelijkwaardig worden behandeld. En dat niet iemand die hetzelfde werk doet maar een vrouw is en daarom minder salaris krijgt als de man. Dat zegt Daniel pink ook hij vind dat iemand met een hogere macht veel meer verdiend. Zo werkt motivatie ook bij mij, wanneer er geen gelijke behandeling is werkt dat niet echt motiverend.

- een goede sfeer om je heen

- enthousiaste mensen om je heen

- wanneer je werkt voor een doel , als je werkt met een doel dan werkt dat motiverend. daar is Daniel Pink het ook mee eens zo laat die zien in het filmpje.

- geld krijgen voor iets wat je doet

- prestatie leveren

- tevredenheid krijgen

- meesterschap hebben

- eigen inbreng geven

- drang om beter te worden in dingen dit werkt motiverend en dat laat Daniel pink ook zien in het filmpje.

Wat is voor jou een inspirerend klimaat? Wat heb je daarbij nodig? en welke rol speel jij?

- Omgeving, mensen om je heen wanneer je graag een doel wilt bereiken moet je zorgen dat je gezien word door de mensen die jou dat doel kunnen geven.

- inspirerende mensen om je heen, mensen die jij inspireert in wat zij doen en de doelen die zij hebben. Zij kunnen jou motiveren om een doel te bereiken net zoals hun.