ריבוע

יובל שאול

תכונות הריבוע

*כל הזוויות שוות

*כל הצלעות שוות

*מצולע משוכלל