הורדה מהמפה

צריך להוריד את עזה מהמפה(להרוג את כול עזה)