חשוב אדום!

Big image
מיכל הקטנה רוצה להיות גדולה:השיר "זהירות בדרכים"