ציונות

אליזה זרובינסקי

מטרת הרעיון הציוני

מטרת הרעיון הציוני היא שיהודים מהגולה יעלו לארץ ישראל, יקימו אותה והתיישבו בה.

"ציונות היא שיבה ליהדות עוד לפני השיבה לארץ ישראל."(בנימין תאודור זאב הרצל)

המשפט אומר שציונות זה לחזור לעם היהודי לפני שאתה חוזר לארץ ישראל.
Big image

החלוצים

החלוצים עזבו את ביתם בגולה, עלו לארץ, הקימו אותה והתיישבו בה.
Big image

תחיית השפה העברית

חלק מהציונות היא גם השפה העברית אשר כמעט אף פעם לא הייתה מדוברת ביום-יום עד שאליעזר בן יהודה חידש אותה.
חדשות מהעבר- אליעזר בן יהודה, תחיית השפה העברית, עיתונות

תרומה כספית

הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד תרם רבות מכספו כדי להקים יישובים גדולים בארץ ישראל.
Big image

מהי ציונות בשבילי?

ציונות בשבילי זה לחזור ליהדות ולארץ ישראל ולתרום מעצמך גם בשביל הארץ, גם בשביל העם שלך, וגם בשביל עצמך.