Onbewust verbanden leggen

Gemaakt door: Roxanne de Jong

Russische wetenschapper Pavlov

Dieren kunnen onbewust een verband leggen tussen de ene en het andere prikkel. De Russische wetenschapper Pavlov (zie afbeelding rechts) is degene die dit heeft ontdekt. Hij noemde dit conditionering. Deze wetenschapper werkte veel met honden en deed er experimenten mee. Hij gaf de honden iets te eten en tegelijkertijd rinkelde hij een belletje. Doordat hij dit vaak deed, ontdekte hij dat door alleen het belletje te rinkelen zonder eten te geven, ze toch begonnen te kwijlen. Je kan hieruit opmaken dat ze alleen bij het belletje al dachten dat ze te eten kregen.
Big image

Belonen

Veel dieren leggen onbewust verbanden tussen verschillende prikkels. Je kunt ze bijvoorbeeld een snoepje geven als ze iets goeds doen. Als je dan tegelijkertijd ook een klik laat horen, dan hoef je op een gegeven moment alleen maar een klik te laten horen en de hond zal alleen dit dan als een beloning zien.

Vergelijking bij de mens

Dit verschijnsel doet zich ook bij mensen voor. Dit werd vroeger bestudeerd door ene Watson. Hij interesseerde zich in conditioneringsprocessen bij kinderen. Als een moeder bij haar kind steeds op de deur klopt als ze welterusten komt zeggen dan zal het kind op een gegeven moment weten dat wanneer er geklopt word, moeder binnen komt om welterusten te zeggen. Er is dan een verband gelegd tussen het kloppen en het welterusten zeggen.
Gedrag en Wetenschap - Skinner

Vragen

  1. Komt conditionering alleen bij dieren voor?
  2. Wie heeft conditionering ontdekt?
  3. Wat voor instrument gebruikte hij bij zijn conditioneringsexperiment?
  4. Met welke dieren experimenteerde de wetenschapper Skinner?
  5. Wie bestudeerde conditionering bij mensen?

Bronnenlijst