Kaubamärk ja omamärgitooted

Eristatavus, silmapaistvus, kasulikkus ja kvaliteet.

Kaubamärk

Patendiameti kodulehel on mõistele kaubamärk antud järgmine tähendus: kaubamärk on graafiliselt kujutav tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku identsest või samasse valdkonda kuuluvast kaubast või teenusest.
Kaubamärgi järgi peab tarbija aru saama, et toodet või teenust pakub mingi kindel ettevõtja ja selle toote poeriiulilt või teenuse teiste pakkumiste hulgast üles leidma.
Kaubamärk peab tarbijale meelde jääma, et õnnestunult valitud toodet uuesti osta. Kaubamärgile on seega oluline, et see oleks selgesti eristatav ja silmapaistev, need omadused aitavad täita ka reklaamifunktsiooni.
Kaubamärgi registreerimine pole kohustus vaid õigus. Registreerimine annab õiguse keelata teistel isikutel sarnase või identse kaubamärgi kasutamist samas tegevusvaldkonnas, sellel territooriumil, kus kaubamärk on õiguskaitse saanud.
Registreeri oma kaubamärk Patendiametis

Omamärgitooted kaubandusettevõtetega seonduvalt

Omamärgitoode ehk private label on ühe kaubandusketi eritellimusel valmistatud toode, mis kannab kindla poeketi kaubamärki ning mida müüakse selle märgiga ainult selles poeketis.
Omamärgitooted on peamiselt madalama hinnaga, kuid mitte madalama kvaliteediga. Madalam hind saavutatakse väiksema juurdehindluse abil, see aga on võimalik väiksemate turunduskulude ning suurte ostu- ja tellimusmahtude ehk mastaabiefekti tõttu.
Põhjused, miks kasutada omamärgitooteid:
 • lisavõimalus keti turundamiseks;
 • suurem ja mitmekesisem valik kliendi jaoks;
 • tarbija on hinnatundlik - kaupmehe kohus on sellega arvestada;
 • tänu suurtele ja garanteeritud mahtudele on tootjale kuluefektiivne lahendus;
 • tugev omamärgitoode on kaupmehe konkurentsieelis;
 • private label on kasumi suurendaja;
 • sünergia reklaamikuludes;
 • imagoloogiline aspekt;
 • tugevam konkurents on tarbija huvides.

Korduma Kippuvad Küsimused

 1. Kus registreeritakse kaubamärki?
Patendiametis või ELi kaubamärkide registris,
2. Kas kaubamärgil on erinevaid liike?
Jah, Patendiamet liigitab kaubamärgid järgnevalt: sõnamärk, kombineeritud märk, kujutismärk, ruumilinemärk ja helimärk. Kaubamärgi eriliigid on kollektiivkaubamärk ja garantiimärk.
3. Miks kaitsta kaubamärki?
Registreeritud kaubamärk annab õiguse keelata teistel isikutel kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamise samas tegevusvaldkonnas sellel territooriumil, kus kaubamärk on õiguskaitse saanud.
4. Mis on omamärgitoode?
Omamärgitoode on ühe kaubandusketi eritellimusel valmistatud toode, mis kannab ühe kindla poeketi kaubamärki ja mida müüakse selle märgiga ainult selles poeketis.

5. Mida tähendab inglise keelne väljend private label?

Private label ehk omamärgitoode.

Mõistuse teritamiseks!!!

Graafiliselt kujutatav tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku identsest või samasse valdkonda kuuluvast kaubast või teenusest.

 • Omamärgitoode

 • Kaubamärk

 • Ettevõtte nimetus

Koht, kus kaubamärki registreeritakse.

 • Patendiamet

 • Kohalik omavalitsus

 • EL-i kaubamärkide register

Sõna, täht või number koos kujundi või kujundite kombinatsiooniga.

 • Sõnamärk

 • Kujutismärk

 • Kombineeritud märk

Koosneb ainult kujundist, ei sisalda sõnu, tähti ega numbreid.

 • Kujutismärk

 • Ruumiline märk

 • Garantiimärk

Kujundamata ehk tavapärases arvutikirjas sõna või sõnade kombinatsioon.

 • Sõnamärk

 • Kombineeritud märk

 • Ruumiline märk

Omamärgitoode inglise keeles.

 • Private slip

 • Private label

 • Private tag

Madalam hind saavutatakse väiksema ......................... abil.

 • Juurdehindluse

 • Allahindluse

 • Mahahindluse

Suured ostu- ja tellimusmahud.

 • Maastaabiefekt

 • Doominoefekt

 • Pinnaefekt

Omamärgitoode on jaekaupluse ..............................

 • Kahjumi suurendaja
 • Kasumi vähendaja
 • Kasumi suurendaja
Kaubamärgi registreerimine pole kohustus, vaid ......................
 • Soovitus

 • Vajadus

 • Õigus