Webpage about fashion.

Where the dreams come true

Icelandic to English.

a) Fahion is a part of the community and it touches all of its members, whether they notice it or not. Fashiontides do not only shape the clothes that we cover our bodies with but also ideas about our bodies. What is new in fashion each time reaches longer than to clothing and accessories, the fashion specifies on what bodyshape is approved and how some parts of the body shold look like. Fashion faces both men and females, however the bodyshapingeffect from the fashion throughout the ages are always more amied on training the female body than on the mens body. Never before has fashion been as accessible as now. With appearance of the online magazines and other online media is now possible to access information about the new fashiontides in the form of text, photos and video when and wherever. Accessing the newest fashion has at the same time increased and has reflected in rising selection in the stores. Fashion each time has effect on and controles our apparel. Clothes has affect on our body in that he covers nudity and allows us to live and work in community that does not accept nudity except with certain conditions. With this in mind and context with the speed in fashion and the fashionindustry it can‘t be avoided to ask if the effects from fashion on body image and –shape on female has increased trought decades from 1950 to the present day? Fashion appears to us in glossy- and fashionmagazines, through media and in advertisements. These display of images are more than sources about dominant fashion each time where on the pages of the magazines and in advertisments shown dominant stereotypes of the genders which reflect their postion in the community.

b) Tíska er hluti af samfélaginu og snertir alla meðlimi þess, hvort sem þeir taka eftir því eður ei. Tískustraumar móta ekki einungis fatnaðinn sem við hyljum líkama okkar með heldur einnig hugmyndir okkar um líkamann. Hvað er í tísku hverju sinni nær lengra en til fatnaðar og fylgihluta, tískan segir til um hvaða líkamsform eru samþykkt og hvernig ákveðnir líkamshlutar skulu líta út. Tískan snýr bæði að körlum og konum en þó er það svo að líkamsmótunaráhrif tískunnar haf í gegnum aldirnar miðast meira við tamningu kvenlíkamans en líkama karla. Aldrei fyrr hefur tískan verið jafn aðgengileg. Með tilkomu veftímarita og annarra vefmiðla er hægt að nálgast upplýsingar um nýjustu tískustrauma í formi texta, mynda og myndbanda hvar og hvenær sem er. Aðgengi að nýjustu tísku hefur að sama skapi aukist og endurspeglast í auknu úrvali í verslunum. Tíska hvers tíma hefur áhrif á og stjórnar klæðnaði okkar. Fatnaður hefur áhrif á líkama okkur að því leiti að hann hylur nekt og gerir okkur kleift að lifa og starfa í samfélagi sem samþykkir ekki nekt nema með vissum skilyrðum. Með þetta í huga og samhengi við hinn mikla hraða tískunnar og tískuiðnaðarins verður ekki hjá því komist að spyrja hvort áhrif tísku á líkamsmynd og –mótun kvenna hafi aukist í gegnum áratugina frá 1950 til dagsins í dag? Tískan birtist okkur í glans- og tískutímaritum, fjölmiðlum og auglýsingum. Þessar birtingarmyndir eru meira en heimildir um ríkjandi tísku hvers tíma þar sem á síðum tímaritanna og í auglýsingum sjást einnig ríkjandi staðalímyndir kynjanna sem endurspegla stöðu þeirra í samfélaginu.

c) I choose this text because it had some difficult words in it that I had to find in a dictionary. Also the text was quite fun to read and said so much about how fashion effects us and destroys how we feel about our self and should look like the thin models because they were beautiful according to models and their agency.

English to Icelandic.

a) Í áraraðir höfum við horft á matiðnaðarpartinn eins og gosdrykki og skyndibita segið niður fyrir sitt hlutverk í offitufaraldrinum. Gosdrykkir hafa tekið stærsta höggið, samkvæmt New York borgar stjórnartilraunum, og vara við og skamma í burtu skyndibita eins og McDonald‘s hættir aldrei. Rannsóknarmenn segja fyrir um að 42 prósent af okkur mun verða spikfeit fyrir 2030, svo auðvitað erum við öll að leita af eitthverjum til að áfellast. Sami hluturinn virðist vera að gerast þar sem líkamsmynd og átröskun eru hlutaðeigandi. Tísku iðnaðurinn er haldinn ábyrgur, að öll leyti eða að hluta til, fyrir þau 6 prósent af fullorðnum sem munu framkalla lystarleysi, eitt prósent sem mun framkalla lotugræðgi, og 2.8 prósent sem mun framkalla æðiátröskun, samkvæmt Heilsustofnun. Seinasta ár, gaf Glamour Magazine út skoðunakönnun þar sem þau fundu út að 97 prósent kvenna „munu verða vondar við líkama sinn í dag,“ sem sannar hversu lágar sjálfsmyndir okkar eru. Svo þaðan er hluti af sjálf-viðbjóð hugarfarinu sem við höfum tekið upp stafar af. Það er ekki það að sumar konur eru mjórri en restin af okkur, þó árið 2009 setti Ítalía fyrsta bannið á of-mjóar fyrirsætur, vandamálið er það að við erum að leyfa markaðnum og auglýsendum að hlaupa vilt með þeirra útskýringum um hvernig kvennkyns lögun á að vera. Það er næstum alltaf ósamræmi á milli raunveruleikans og ævintýrinu sem búið er til með myndvinnslu og með ljósmyndunar meistaranum og konunni sem stendur í deildarskiptu stórverslunni.

b) For years we’ve watched food industry segments like soda and fast food get slammed for their roles in the obesity epidemic. Soda has taken the biggest hit, as seen by New York City’s regulation attempts, and the finger-wagging and shaming of fast food brands like McDonald’s never ceases. Researchers predict 42 percent of us will be obese by 2030, so of course we’re all looking for someone to blame. The same thing seems to be happening where body image and eating disorders are concerned. The fashion industry is being held accountable, wholly or in part, for the .6 percent of adults who will develop anorexia, one percent who will develop bulimia, and 2.8 percent who will develop a binge eating disorder, according to the National Institutes of Health. Last year, Glamour Magazine published a survey in which they found 97 percent of women “will be cruel to their bodies today,” proving just how low our own body images are. So that’s where part of the self-loathing mind-set we’ve adopted stems from. It’s not that some women are thinner than the rest of us, although in 2009 Italy placed the first ban on too-thin models, the problem is that we’re allowing marketers and advertisers to run wild with their interpretation of how the female form should look. There is almost always a discrepancy between the reality and the fairy tale created by Photoshop and photography masters and the woman standing in a department store.

c) I chose this text because he was a bit hard for me, I had to find some of the words in a dictionary and some words that weren‘t in my book I had to ask my brother for help. The text was quite good and showed how women feel about them self, not just from a women‘s mouth but also from a national survey.
Big image

Interview with Manuela Ósk.

a) For my interview I chose to speak to an woman who has won Miss Iceland in 2002, is a succesful fashion blogger, and has designed for a fashion show. Her name is Manuela Ósk Harðardóttir. She has inspired me so much in fashion and has increased my interest in fashion. Now she is a columist on a page named Króm and aims on going high in the fashion industry. I got the chance to talk to her through email and she was very nice and answered all the questions with honesty and I realy liked that.

b) My questions:
-When did your interest in fashion started?
-How have you achieved so far in the fashion industry?
-What is your main strenght?
-What are you going to to in the future that is related to fashion?
-How are you going to make your dreams happen?
-You were chosen Miss Iceland in 2002, how did you feel
when they called your name?
-Can you give good advise for young girls that want to work in
the fashionindustry when they grow older.

c) „I don‘t remember when and how it started“, writes Manuela Ósk, former Miss Iceland and now a big fashion blogger on Króm, when I asked her when her interest in fashion started. „I think it has always been in me. As a kid i had strong and great opinions and as a teenager I barely did nothing else than reading fashion magazines and let me dream.“ Now she has let that dream come true and has gone to school to learn more and more about fashion. She is still learning so she doesn‘t think she has achieved far in the fashion industry but she has her maturity as her strenght and how well she knows herself. She thinks that to be successful is to have efficiency and courage, „have the courage to seize the opportunity“ as she says it. I asked her about when she was crowned Miss Iceland in 2002 and how she felt afterwards. She explained it as an wierd moment that she couldn‘t figure it out. She experienced shock and potential drop. She did not realize it right away until she woke up the next morning and saw the krown on her shelf the next morning. Then she smiled and was overjoyed. The last question I asked her was if she could give an advice for young girls that want to work in the fashionindustry when they grow older and she came with very good advises. She wrote that everybody that are going far in the fashion industry have to realise it is hard and can‘t let nothing or no one stop them with negativity or breakdown, just believe in themself and stand by themself 100%. These people have to do something new, either it works or not! In the end Manuels writes „ This is so enjoyable if you go into it with the right mind.“

Big image

Summaries from Ted.com

Fashion and creativity.

http://www.ted.com/talks/isaac_mizrahi_on_fashion_and_creativity

Fashion designer Isaac Mizrahi is telling what he gets inspiration from, some come from the invirement or by the trick of the eye, like he see a hole in a bus but is actually a shadow. When he designs he does a lot of researches. Also he gets a lot of inspiration from movies, like the colors in the movies, like they are impossible. He also looks at the women in the movies, if he wants his daughter to watch it and be like them. He tries to make something beautiful as the women in the movies, like Natalie Wood. That keeps him awake at night. He shows fashion clothes painting from others that inspires him. Puppets was the thing that made him want to design and also in high school when he went to Parsons. He started his career on a tv show called The Isaac Mizrahi show. He wanted something that wasen‘t boring and in the show he did all kinds of things that was fun. Now he has a webside where he sells clothes, cooks and other information people want to know.

I chose this video because it was about fashion and looked interesting...and it was. The name captured my eye and I wanted to know more about it.

Looks aren't everything. Believe me, I'm a model.

http://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model

Cameron Russell is a model and has been a model for 10 years now. She is telling how she can change people‘s views just by changing clothes. She wore a nice, tight dress that showed all her outline and looked like a model but then she changed to much comfier outfit and looked right away like a model, like she felt best. She said it is a huge impact on our lives how we dress. On the stage she anwers questions that she has always been asked. The first question was how did she become a model. She says she has won the genetic lottery, because she is tall, slender and white. She said that always when little girls come to her and ask if they can be a model ,why? It‘s like winning the lottery. She says it is hard to be a model, you cant control anything, you just do what the photographer says. And also the bad thing is that they photoshop always something on the photo. The models do not look like the photos. She also talkes about free stuffs that she gets because she is beautiful and that people who are less beautiful than her. Cameron says that you don‘t have to be insecure about your body, because everybody is beautiful in their own way.

This video was so inpirational for me cause I don‘t feel good about my body, I always find something wrong with it and want to look like a model, but now I have change my mind a little bit after this video.


Why I must come out.

http://www.ted.com/talks/geena_rocero_why_i_must_come_out

Geena Rocero is a model and that was her dream since she was a young child. But when she was younger he body wasen‘t the same are inner mind. She was born a boy but she always knew her gender, she acted like a girl. When she was young she met an transgender who recommended her to compet in a fashion show after she had become a girl. She won. There she met her model interest and later she competed in many more of those beauty contest. There she meet her best friends. Later her mom called her to say that she got her green card. She denied it. But two weeks later her mom told her that she could change her name and gender if she moved... the didn‘t had to think twice. Her mom went with her in the surgery at age 19. After her surgery she was so happy in her body and could enjoyed herself. Geena wants to help others to come out.

This video I found very interesting and a good story behind it. I find the woman so brave to come out and to find her true self. The heading charmed me and the whole story from the courageous woman.

Secretary

Name: Ásta Berglind Sigurðadóttir
Age: 18
Dreams: To make mine come true.