נאמני המחשב

לירון חלא ואבישר פרחי וידון גמזו

זכויות יוצרים

אנו בתכנית אמירים לומדים ולמדנו על זכויות יוצרים

ואנו למדנו על איסור העתקת תמונות וסרטונים של אנשים שלא רוצים

שיראו את תמונותיהם וסרטוניהם היו מקרים שאנשים השתמשו בתמונות

של אנשים אחרים שלא רצו לפרסם האנשים נדהמו למראה עיניהם כשראו את תמונותיהם

ותבעו אנשים בבתי משפט קיבלו כסף