Presentatie Ingrid en Anna

M. Triceps surae, M. Soleus, M. Gastrocnemius

M. Triceps surae


  1. De musculus triceps surae ( 3 hoofdige kuitspier) is een samengestelde spier van de musculus gastrocnemius en de musculus soleus. De musculus triceps surae vormt de achillespees, en wordt aangestuurd door de n. tibialis. Deze spier is betrokken bij de zogenaamde zweepslag. Dit is een van de sterkste spieren van de mens.
  2. Origo (aanhechtingspunt) : Onder achterzijde bovenbeen ( gastrocnemius )
  3. Insertie: Achterzijde scheenbeen (soleus) naar hielbeen
  4. Functie: Plantairflexie, flexie en supinatie
  5. Voorbeelden oefeningen: Point ( op tenen staan) en afzet tijdens alle bewegingen en met name de sprongen.
  6. Assen en vlakken: Transversale as in het saggitale vlak.

M. Gastrocnemius (kuitspier)

m. soleus