In- & uitgangen: UPDATE 02.09.2020

kleine aanpassingen voor een veiligere schoolomgeving

Vanaf woe 2 september passen we de in- & uitgangen aan:


START van de dag: 8u15-8u30

Kleuterschool: ingang via de tussenpoort - GEEN WIJZIGING

° ouders van onze jongste kleuters mogen hun kindje naar de klas (1KA) brengen en verlaten onze school via de achterzijde van de speelplaats

° ouders van de oudste kleuters (2-3KA) nemen aan de binnenpoort afscheid van hun kindje


Lagere school:

° Beide poorten in de Abdijstraat staan 's ochtends open.
Kom binnen langs de poort waarlangs je ook 's avonds naar huis zal gaan.

Goed om weten: ben je al wat vroeger op school? Je kan binnen langs de hoofdingang en op het gras wachten. Zo sta je veilig. Weet wel dat er voor 8u15 geen toezicht is en het wachten valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.


EINDE van de dag: 15u20 of om 12u05 op woensdag

Kleuterschool:

° ouders van onze jongste kleuters halen hun kindje op aan de klas (1KA) & verlaten via de achterzijde van de speelplaats de school

° ouders van 2KA-3KA.A (juf Pascale): bij het belsignaal om 15u25 mogen jullie de voortuin via het groene hekje (rechts) betreden & wachten jullie op het GRAS vóór de kleuterklas

-> de juf opent de klasdeur aan de tuin & laat de kindjes met de ouder naar huis gaan.

Dank om het wandelpad aan het gebouw vrij te houden

° ouders van 2KA-3KA.B (juf Lotte): jullie mogen in de voortuin rond de refter op het gras wachten op uw kind.

-> de juf opent de buitendeur aan de ronding van de refter & laat de kindjes met de ouder naar huis gaan
Dank om het wandelpad rond het gebouw vrij te houden, wandelen kan, stilstaan niet.


Lagere school:
° we keren terug naar het systeem van 2 rangen = 2 uitgangen (BLAKstraat of ABDIJstraat)

° per rang/uitgang maken we rijen op de speelplaats volgens onze bubbels


Deze rangen zullen we een aantal keer oefenen totdat elke leerling goed zijn/haar plaats kent.

Belangrijk:

- Spreek met je kind(eren) goed af waar je zal wachten, een goede keuze van de rang&poort is belangrijk.

- Ouders van de lagere school komen niet op het schoolterrein, enkel ouders van kleuters
- Blijf afstand houden, draag een mondmasker & wees geduldig ;-)


We hopen met deze update nog vlotter onze rangen te organiseren...we blijven updaten totdat we vlotjes de schooldag kunnen afsluiten.


Dank voor jullie medewerking!