Õpi kasutama sotsiaalset tarkvara

Tule ja saa teada, kuidas teha oma õppetöö huvitavamaks

Koolituse eesmärk:

Tutvustada osalejatele sotsiaalse tarkvara vahendeid ja funktsioone ning anda ülevaade nende kasutamisvõimalustest õppeprotsessis. Pakkuda osalejatele koolitusel osalemise käigus võimalust kogeda sotsiaalse tarkvara kasutamist õppetöös.

Koolituse kestvus:

26 akadeemilist tundi. Koolituse raames toimub kaks kontaktpäeva (2*8ak/h). Kontaktpäevade vahel toimub iseseisev töö (10 ak/h).

Koolitusele on oodatud üld- ja kutsehariduskoolide pedagoogid ning kõrgkoolide õppejõud

Koolituse jooksul läbitakse järgnevad teemad:

  • sotsiaalse tarkvara olemus ja võimalused õppetöös;
  • sotsiaalne tarkvara kui õppimise toetaja;
  • sotsiaalse tarkvara lahenduste rakendamine õppetöös (veebipõhised pildialbumid, sotsiaalsed järjehoidjad, veebitahvlid, ühised kirjutamise võimalused).

Koolitusel osalenu saab uusi ja huvitavaid nippe, kuidas muuta oma õppetöö veelgi paremaks:

    • oskab selgitada sotsiaalse tarkvara olemust;
    • nimetab erinevaid sotsiaalse tarkvara liike;
    • oskab valida sotsiaalse tarkvara vahenditest enda tunni läbiviimiseks sobivaima ning oma valikut sealjuures põhjendada.

Tule ja registreeri ennast koolitusele

Koolitus avardab õpetajate silmaringi ja maandab hirmu sotsiaalse tarkvara osas ning pakub praktilisi oskusi seda kõike õppetöös kasutada.