Mrežne topologije

-različite strukture povezivanja računara-

Mrežne topologije su načini vezivanja računarskih mrežnih elemenata u razne topološke mape. Postoje sledeće topologije: Magistrala, Zvezda, Token ring, Stablo i Mrežasta topologija. U mnogim slučajevima mreže su hibridi različitih topologija i one su u određenoj meri povezane sa vrstom kabla koji se koristi. Uglavnom su to optički ili bakarni, a među bakarnim su koaksijalni ili kablovi sa upredenim paricama.

Topologija magistrale

je topologija u kojoj su svi računari povezani preko glavnog komunikacionog kabla – magistrale. Računari prihvataju podatke sa mreže ukoliko su upućeni isključivo njima i samo jedan računar može da šalje informacije u datom trenutku. Popularnost ove mreže je opala zbog praktičnih razloga. Ukliko, npr. , dođe do prekida na magistrali dolazi do kvara cele mreže ili ukoliko samo jedan računar ima logički kvar i pritom šalje podatke, blokira se cela mreža dok se taj računar ne isključi. U ovoj topologiji koaksijalni kabl je standard..
Big image

Topologija zvezde

U ovoj topologiji svi računari su povezani za jedan, glavni, koji se zove centralni razvodnik. Princip je isti kao kod topologije magistrale. Prednost ove mreže je u tome što svaki računar može postati centralni razvodnik i proširivanje mreže se može izvesti bez uticaja na ostale elemente. Kupovina dodatnih kablova za nove računare iziskuje više novca i to može biti mana ovog tipa umrežavanja. Najosetljivija tačka je, svakako, centralni razvodnik.

Big image

Token ring

je vid topologije u kojoj je svaki računar povezan sa narednim. Slanje informacija se odvija putem slanja „žetona“ (token) i dozvoljeno je tek kada se token nađe kod računara koji šalje podatke. Ova topologija je dosta skupa i sreće se uglavnom u velikim preduzećima. Otkrivanje kvara, dodavanje ili izbacivanje računara iz ove mreže je dosta otežano jer sve navedene opcije dovode do prekida cele mreže.
Big image

Topologija stabla

Kablovska televizija je najbolji primer primene ove topologije. Prednost se ogleda u tome što je lako dodavati elemente ovoj mreži, a nedostatak u tome što može doći do kvara nekog dela mreže pa samim tim svi novi elementi prekidaju rad ili do kvara korena, gde dolazi do pada cele mreže. Takođe, može doći do otežanog pristupa ukoliko uređenje postane suviše veliko.
Big image

Mrežasta topologija

je posebna vrsta veze od tačke do tačke u kojoj postoje najmanje dve direktne putanje do svake tačke.
Big image