Bekommer u om uw stagiaires.

BOL Studenten hebben recht op stagevergoeding!

Te vaak horen wij dat studenten of geen stagevergoeding krijgen of veel meer uur werken dan dat zij volgens de stageovereenkomst hoeven te werken en die uren dus onterecht met een stagevergoeding betaalt krijgen.

U als werkgever heeft hier een verantwoordelijkheid en verplichting om zich ten opzichte van de student te houden aan de CAO, zoals die door de ANKO is opgesteld en bindend is verklaard tot en met 30 juni 2016. Dit betekent dat alle BOL stagiaires recht hebben op een stagevergoeding. Studenten kunnen aanspraak maken op deze vergoeding tot 5 jaar naar datum.

Stagiaire recht op dienstverband, bij meer werken dan stage-uren


Laat u de stagiaire meer uren werken dan zij hoeft volgens de stageovereenkomst, dan dient u de stagiaire een contract aan te bieden. Ze hebben dan recht op loon betaalt naar uur, zoals in de CAO loontabel wordt omschreven. Laat u goed informeren welke vorm van dienstverband op uw bedrijfsvoering van toepassing is.

Feiten uit de CAO (bron: CAO Kappers)

4.7 BOL -korting

a. Tijdelijk: de werkgeven mag een tijdelijke korting toepassen op het brutoloon van de werknemer die voor de eerste keer een dienstverband aangaat met een werkgever in het kappersbedrijf en met goed gevolg een Beroepsopleidende leerweg (BOL) in het kader van de Wet educatie beroepsonderwijs heeft afgerond.

b. Hoeveel? Deze BOL-korting bedraagt maximaal 10 % van het brutoloon gedurende maximaal 3 maanden.

c. Voorwaarden: BOL-korting mag alleen worden toegepast:

- als de werknemer voor de eerste keer een dienstverband aangaat met een werkgever in het kappersbedrijf

- geen volledige BOL-stage heeft doorlopen of dit niet tegenover de werkgever kan aantonen.5.12 Stagiairs

De stagiair ontvangt van de werkgever een onkostenvergoeding per stagedag. Dit is een bruto onkostenvergoeding, inclusief sociale lasten. De stagedag en de onkostenvergoeding beslaan een volledige werkdag ( 7,6 uur). Als de stagiair minder dan 3,8 uur per dag aanwezig is dan mag de helft van de onkostenvergoeding er stagedag voldaan worden. De bruto onkostenvergoeding per stagedag bedragen met ingang van 1 juli 2014:


1e jaars stagiaire € 25,00

2e jaars stagiaire € 33,00

3e jaars stagiaire € 40,00


Let op: laat een stagiair nooit werken zonder getekende stageovereenkomst. De stagiair is dan voor onbepaalde tijd in dienst! (bron: www.anko.nl)