שטח המעגל

אייך מחשבים שטח מעגל

מושגים חשובים

קוטר = שני רדיוס= מיתר העובר דרך מרכז המעגל

רדיוס= חצי קוטר = קו היוצא ממרכז המעגל עד להקף המעגל

איך מחשבים

rxrx3.14=שטח מעגל