בת מצווה לנועם

מסיבת בת מצווה

אנו שמחים להזמינכם לשמחת בת המצווה של בתנו היקרה נועם רבקה שתתקיים בעז"ה

בת מצווה לנועם

Sunday, July 13th 2014 at 9pm

בית הכנסת ניגוני חיים כפר גנים ג'

אנו שמחים להזמינכם לשמחת בת המצווה של בתנו היקרה נועם שתתקיים בעז"ה

סדר האירוע