Choláiste Loch Ness

Scotland

Tá scoil go hiontach. Tar isteach anois agus foghlaim!

Tá an atmaisféar maith inti. Tá free caife gach maidin. Deanfidh tu mata, bearla, gaeilge, stair, tireolaiocht, eolaiocht, OSPS, OSSP, coirpoideachas, creidimh, staidéar gnó, ealain, ecnámaiocht baile, fraincis, spainis agus germainis.

Choláiste Loch Ness

Scoile