עיתון ירושלים

יחודיותה של ירושלים

משרדי הממשלה

תוכן

משרדי הממשלה האם כולם בירושלים?

האם הממשלה רוצה להעביר את משרדי הממשלה לירושלים?

משרדי הממשלה האם כולם בירושלים?

לא כל משרדי הממשלה נמצאים בירושלים חלקם נמצאים בתל אביב אבל רובם בירושלים.

האם הממשלה רוצה להעביר את משרדי הממשלה לירושלים?

הממשלה רוצה להעביר את משרדי הממשלה.

העברת משרדי הממשלה מתל אביב לירושלים נועדה כדי לחזק את מעמדה של הבירה.

ההחלטה נקבעה בשנת 2008. משנת 2008 דחו את זה ל2015 וגם ב2015 דחו את זה ל2018.