מבצע שלמה - עליית יהודי אתיופיה

מגישים: אביתר בבאי, מתן מלמד, ועמית פליגמן

מבצע שלמה

מבצע שלמה התרחש בשנת 1991 וכלל 14,000 נפש. המבצע אורגן כאשר באתיופיה השתוללה מלחמת אזרחים וגברה הסכנה לשלומם של היהודים בתחומה. במסגרת המבצע, שנערך במשך 37 שעות, הובאו העולים מבירת אתיופיה, אדיס אבבה, לישראל ב-40 טיסות.

בשנת 2000 הגיע מספרם של יוצאי אתיופיה בישראל לכ-80,400 נפש.

Big image

הבעיות שנוצרו בקליטת יהודי אתיופיה

המעבר ממסגרת החיים המסורתית בכפרי אתיופיה לחברה המודרנית והמתועשת בישראל היה מסובך ובמקרים לא מעטים כאוב ביותר.

לצעירים היה קל יותר להתערות בחברה המודרנית וכך נוצר פער גדל והולך בין הצעירים להוריהם.

תהליך המעבר הביא גם למשבר מנהיגות. זקני העדה, אשר היו מנהיגיה בכפרי אתיופיה, התקשו למלא תפקיד זה בישראל.

Big image

היקלטות העולים בארץ

גופים רשמיים רבים, כמו הגוינט, הסוכנות היהודית ואנשים פרטיים, פועלים רבות כדי לסייע לעולי אתיופיה להיקלט בארץ, אך במקרים רבים קליטתם נתקלת בקשיים. תרבותם ואורחות חייהם שונים מאוד מאלה המתקיימים בישראל. מצבם הבריאותי של רבים מן העולים היה ירוד כשהגיעו, ורמת ההשכלה שלהם הייתה נמוכה. העולים ציפו להגיע לארץ הקודש הנכספת כפי שראו אותה בדמיונם, אבל רבות מציפיותיהם נכזבו. יתר על כן: העולים, שסבלו באתיופיה מאפליה ומגזענות בשל היותם יהודים, נתקלו, ועדיין נתקלים כאן לעתים בהתנהגויות של אפליה וגזענות בשל היותם שחומי עור.

התאקלמות העולים בארץ

האוכלוסייה של יהודי אתיופיה בארץ בשנות התשעים הייתה 38.8 אלף, רבים מהם גרו בחיפה.

בתחום החינוך ילדי העולים הופנו לבתי ספר ממלכתיים דתיים, כי רובם היו שומרי מצוות. דבר זה גרם לעומס רב על המערכת הממלכתית – דתית, ובמוסדות חינוך מסוימים אחוז העולים היה 80% מכלל התלמידים, וזה יכל לפגוע בשילובם בחברה הישראלית.

במהלך המסע המפרך לישראל רבים חלו, מתו, ולא יכלו לעמוד בתלאות המסע.

מקומות ההתיישבות הראשונה בארץ

רוב העולים האתיופים שוכנו באתרי קרוואנים, והשהות שלהם באתרים האלה התארכה. עם השנים הפכו אתרי הקרוואנים למוקדים של עוני ומצוקה חברתית. כיום מרבית עולי אתיופיה גרים במגורי קבע, בריכוזים גיאוגרפיים של בני העדה, למרות שחלקם עדיין לא השתלבו בחיים בארץ, ולמעלה ממחציתם נמצאים מתחת לקו העוני.

תוצאות מבצע שלמה

כמה ימים אחרי סיום המבצע נפלה אדיס אבבה בידי כוחות המורדים, וככה ניצלו במידה מסוימת כל אותם העולים. עם זאת, קליטתם בישראל הייתה כואבת. תקופות מסוימות שוכנו העולים בגלל מחסור בדיור, במגורונים ארעיים שהיוו כר נוח להזנחה.
מבצע שלמה עליית יהודי אתיופיה לישראל- ארכיון צה"ל