MÚSICA I MOVIMENT

nivell I (P5) i nivell II (1r)

Programa d'iniciació a la música per a nens/es de 5 i 6 anys (2015-2016)

Entenem que la pràctica musical ha de precedir sempre als coneixements i l'anàlisi, de la mateixa manera que en la llengua materna, el domini de la parla precedeix la lectura i l'escriptura. L'educació musical en els nens d'aquestes edats és molt interessant ja que desenvolupa en ells una sèrie de valors i actituds necessaris per la vida quotidiana com són: els reflexes, la sensibilitat, la col·laboració, la creativitat, etc. No hi ha carències absolutes d'aptituds musicals, i és en aquests primers anys de vida del nen, quan l'educador pot despertar-los i desenvolupar-los d'una manera molt eficaç. Son classes d'iniciació a la música i al llenguatge musical. Es treballen diferents apartats, entrellaçats l'un amb l'altre. Són els següents:

  • Ritme i moviment
  • El cant i la dansa (tant del folklore català com d'altres països)
  • Audicions (enregistrades i de viva veu)
  • Expressió corporal
  • L'escolta i l'agudesa de l'oïda (oïda interior i memòria auditiva)
  • Desenvolupament del sentit vocal
  • Coneixement dels diferents instruments musicals i famílies
  • Improvisació i creació
  • Pràctica instrumental amb instruments de percussió (xilofons, metal.lòfons, caixes xines, claves, triangles,...)
  • Iniciació a la lectura i escriptura musicals

Totes les activitats dels diferents apartats es treballen de la següent forma: corporalment, sensorialment i finalment al paper. D'aquesta manera contribuirem al desenvolupament de les estructures intel·lectuals del nen, en definitiva, al desenvolupament integral.


Assignatures complementàries: Instrument Suzuki piano, violí, violoncel o bé instrument tradicional flauta, guitarra o piano


-Podeu consultar horaris a secretaria o bé a info@elmusical.cat


El Musical - c/ Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - 93 580 42 46 - www.elmusical.cat

Música i moviment (5-6 anys)_Història marina - El Musical 2015
Fi curs 2018 - Música i Moviment
Música i moviment (5-6 anys) - El Musical 2015