חסידי אומות העולם

ג'וסף מיניירה

פרוש המילה "חסיד אומות עולם"

"חסיד אומות העולם" זה תואר שעם ישראל נתן לגויים שסיכנו את חייהם ואת חיי משפחותיהם כדי להציל יהודים.


סיכון החיים היה כפול: הן מצד הגרמנים והן מצד שכניהם בני עמם מהפחד שילשינו עליהם. העונשים להסתרה היו חמורים, ואיימו על חיי המסתירים. במזרח אירופה הרגו הגרמנים לא רק את המסתירים אלא גם את בני משפחותיהם. אזרחים מקומיים רבים באירופה סיכנו את נפשם למען הצלת יהודים.

ג'וזף מיניירה

ג'וזף מיניירה היה מורה בבית הספר הוספיטלייה סן ג'רבה מאז 1920 וניהל אותו מאז 1937. מעצרם של התלמידים היהודים חיסל למעשה את בית הספר. כאשר שמע על הגירושים ותלמידיו בהווה ובעבר פנו אליו בבקשת עזרה, הוא החליט שהוא אינו יכול עוד לעמוד מהצד ולהזדהות איתם, אלא חייב להתערב ולעזור להם. הוא החל להיות פעיל ברשת מחתרתית שהנפיקה מסמכים מזויפים וסייעה ליהודים במנוסה. הוא עזר לתלמידיו ולבני משפחותיהם בכל דרך אפשרית. משפחה אחת העידה שהוא הסתיר אותם בביתו במשך תקופה ארוכה.

בהתבסס על עדויותיהם של תלמידיו לשעבר, הוכר ג'וזף מיניירה ב-1990 על ידי יד ושם בתור חסיד אומות עולם.