Er is meer dan flipchart!

Leergang 'Leren en veranderen met sociale media'

Sociale media zijn niet meer weg te denken!

Trainers, interne opleiders, projectleiders en organisatieadviseurs zijn nog wat voorzichtiger in het omarmen van de nieuwe mogelijkheden. Ten onrechte! Sociale media bieden de mogelijkheid voor nieuwe, creatieve leerinterventies. In deze leergang leren deelnemers effectieve interventies met sociale media te ontwerpen en uit te voeren.

Je kunt van start op:

Monday, Oct. 1st 2012 at 9pm

Online

En 4 keer een face-to-face ontmoeting in Utrecht (Maliebaan 45)

Wat ga je leren?

De leergang is een krachtig leertraject van 8 maanden gericht op het:

• Slim gebruiken van sociale media binnen de eigen werk situatie.

• Ontwikkelen van een breder inzicht in tools, modellen en trends.

• Leren ontwerpen van effectieve interventies, gebruik makend van sociale media.

• Verbeteren van online facilitatie vaardigheden.


Drie lijnen staan centraal:

  1. Eigen gebruik van sociale media. Professioneel gebruik van sociale media.
  2. Tools, trends en tips. Verdieping aan de hand van theorie, internationale experts.
  3. Leren en veranderen met sociale media. Werken aan eigen casuïstiek: een eigen project, leerinterventie of community.

En nu online

De invloed die sociale media heeft op onze manier van werken en leren wordt steeds groter. Wij zijn alle drie zelfstandig adviseur en werken samen in het maatschap ‘En nu online’ om professionals die zich bezig houden met leren (trainers, docenten, organisatie adviseurs, HRD-ers) te helpen om sociale media in te zetten. Dit kan zijn:

  • Individueel als professional, om online te netwerken, leren en je te profileren
  • Als team of netwerk om ook online samen te werken en leren
  • Als organisatie on intern beter kennis te delen
  • Ter ondersteuning van communities