דוד וולפסון

מאת: אור גרינברג

עבודת חקר-דוד וולפסון

דמות היא דמות מופת כמיון זכה לחינוך היהודי מסורתי, תום לימודיו החל לעסוק במסחר והייתה לאיש עסקים האמיד ולאחד ממנהיגי קהילה יהודים בגרמניה.

חלומו היה:

דמות התמיד לחלום שלה ולא ויתר, "הכל כדי

קשיים בם התמודדו:

Big image

דוד וולפסון