לחץ חברתי

שיעור מעגלי שיח כיתה ו

שיעור מעגלי שיח

הגדרה:

לחץ חברתי הוא.... דוגמאות:

שאלות לדיון שהצגנו בכיתה: