Adroddiad Iechyd a Diogelwch

Annwyl Ms. Tilson - oddi wrth Lowri Lewis 8D

Pwrpas

Ysgrifennaf tuag atoch i cyflwyno pwysigrwyd cadw'ch safon diogelwch a iechyd yn uchel wrth defnyddio'r cyfrifiadur. Er mwyn aros yn diogel ar y we ac wrth mynd ar y cyfrifiadur byddwch yn sicr i tynnu sylw i'r pwyntiau a cyfarwyddiadau canlynol. Atgoffwyd am y ffaith bod aflonyddu unigolyn arall trwy cysylltiad ar-lein yn troseddu a gall canlyniadu mewn cosb megis amser carchar.

Effeithiadau meddyliol

Ar-lein mae sawl categori bydd angen ystyried; peidiwch rhannu gwybodaeth personol, osgowch cyfarfod a rhywun dieithr o ystafell siarad er enghraifft, anwybyddwch cynnig swm arian neu gwobr trwy e-bost, cadwch eich proffeil yn preifat ar gwefannau cymdeithasol fel `Facebook`, `Twitter` a `MSN`. Gan fod y nifer o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn parhau i dyfu ledled y byd, mae diogelwch ar y rhyngrwyd yn bryder cynyddol i blant ac oedolion. Cynnwys pryderon cyffredin ynglŷn â diogelwch yw: Defnyddwyr maleisus (Spam, Gwe-rwydo, Seiberfwlio, Cyberstalking ac ati), gwefannau a meddalwedd (Malware, Virus Cyfrifiadur, ac ati) a gwahanol fathau o gynnwys anllad neu dramgwyddus. Gall nifer o droseddau gael eu cyflawni ar y cyfrifiadur, megis stelcio, dwyn hunaniaeth a mwy. Yn y DU, mae'r ymgyrch Get Safe Online wedi derbyn nawdd gan asiantaeth Difrifol Asiantaeth Troseddau Organized llywodraeth (SOCA) a chwmnïau mawr Rhyngrwyd debyg i Microsoft a eBay.

Problemau Ffisegol

Sgîl-effeithiau eraill o amser ochr yn ochr â'r cyfrifiadur neu liniadur yw iawndal i'ch golwg, yr asgwrn cefn drwy seddi anaddas cyson a phoenau law o teipio ar y bysellfwrdd. Yn ogystal a hyn gall achosi diffygion corfforol fel straen sy'n cael ei adnabod RSI, sydd yn dal y posibilrwydd i dilyn i athritis. Gall problemau meddygol gyfrifiadur cymryd lle o fewn derm adnabyddus ar gyfer y gwahanol wanau y gall defnyddiwr cyfrifiadur ddatblygu o ddefnydd hir ac anghywir cyfrifiadur. Datblygwyd y sawl risg meddygol o ddefnyddio cyfrifiaduron ddiffinnir yn gyffredinol fel y nifer o gyflyrau meddygol y gall defnyddiwr cyfrifiadur brofiad o ddefnyddio cyfrifiaduron yn helaeth dros gyfnod hir o amser mewn modd aneffeithlon. Yr aneffeithlonrwydd yn y gall y defnyddiwr derbyn yw moesau gwael wrth ddefnyddio perifferolion, er enghraifft osgo anghywir wrth ddefnyddio ymylol a pan fydd yn agored i sefyllfa o ymddaliad gwael dros gyfnod eang o amser broblemau o'r fath gan y gall ystum gwael ddigwydd. Mewn llawer o achosion, codwyd trafferthion difrifol mewn sefyllfaoedd defnyddwyr aml o'r technoleg fel yn dioddef o syndrom gweledigaeth cyfrifiadur, sy'n broblem llygaid dirywiol sy'n gallu arwain at leihau mawrogaeth golwg (Myopia), golwg aneglur, blinder llygad comin a hyd yn oed Glawcoma.

Da neu gwael?

Pob blwyddyn mae canran uchel poblogaeth y Ddaear yn dioddef o problemau sy'n dod gyda cyfrifiaduron ac mewn rhai achosion mae'n dilyn marwolaeth trwy sefyllfaoedd fel hunan-laddiad neu poenau meddygol. Nai llai yn amrywio o seiber fwlio neu amgylchedd anaddas i gweithio. Gwbeithiaf fod wedi egluro'n syml problemau cam drin defnyddiaeth o gyfrifiadur. Diolch.