גמ"ח

גמילות חסדים

במה תורם גמ"ח ?

גמ"ח עוזר לאנשים כי יש אנשים שיש להם מוגבלות בעיות כסף ועוד ויש אנשים שיש להם כסף חלק מאנשים עוזרים לאנשים עניים ונותנים להם אוכל שתייה מתוקים לחג ועוד אני קורא לכל אנשים לעזור לאנשים אין להם כסף וכך נעשי נצליח......
Big image