1500-1700

de republiek der zeven verenigde nederlanden

de republiek der 7 verenigde nederlanden.

De republiek der 7 verenigde nederlanden. was een land dat voor het grootste deel op de plaats ligt van nederland nu. De Republiek is in 1588 ontstaan tijdens de 80 jarige oorlog en eindigde in 1795. De Republiek heeft een groot aantal gebeurtenissen meegemaakt. Zo heeft het in de eerste paar jaar de Tachtigjarige Oorlog meegemaakt, daarna bijna 100 jaar lang de gouden eeuw

de Unie van utrecht

In de kapittelzaal van de Utrechtse Dom komen allerlei Nederlandse edellieden bijeen. Ze tekenen een belangrijk document, dat de basis legt voor een langdurige samenwerking tussen de noordelijke gewesten. De Unie van Utrecht werd getekend op 23 januari 1579, als reactie op de Spaanse vijandigheid vanuit het zuiden.

Wie was phillip II?

Fillips de 2de is geboren op 21 mei 1527. Zijn vader is Karel V. op 15 nov 1543 trouwt hij. Hij kreeg een groot rijk. En veroverde veel landen.hij had een groot leger. Maar uit eindelijk werd hij verslagen. Door willem van Oranje en zijn zoon Maurits van Oranje.