Omgaan met Agressie

Kom ook op 2 oktober, 13 november of 20 november!

Deze scholing mag je niet missen!

In de training worden met behulp van een aantal professionele acteurs levensechte praktijksituaties nagebootst waarin agressief gedrag voorkomt. De cursisten worden gevraagd om aanwijzingen te geven en mee te denken. Aan de orde komen: Wat is agressie, waar ligt de grens, hoe voorkom je het, of zorg je dat het niet verder escaleert en wat doe je als het wel escaleert?

Thursday, Oct. 2nd, 1:30pm

Hof van Batenstein

Vianen, UT