השפעת קפאין על הצטברות P53 בתאים.

השפעת קפאין על P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

תקציר דוח מחקר

בחקר זה בדקנו את ההשפעה של קפאין על הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם. P53 הוא גן המשתייך לקבוצה קטנה יחסית של הגנים מדכאי הסרטן. P53 הוא פקטור תעתוק שתפקידו הוא לעבור על הגנום ולמצוא בו שינויים ולטפל בהם וכך בוא בעצם מונע את הפיכתו של תא בריא לתא סרטני, וכאשר הוא מבצע את תפקידו התפתחות סרטן כמעט ובלתי אפשרית. במהלך המחקר השתמשנו בשיטות שונות כגון: תספיג מערבי(אלקטרופורזה), כימות חלבון בשיטת ברדפורד ותספיג חלבון. ובעזרתן הגענו לתוצאות המחקר שהיו שהצטברות P53 עלתה עקב חשיפת התאים לריכוזים שונים של קפאין, וככל שריכוז הקפאין היה יותר גבוה הצטברות P53 בתאים עלתה. כתוצאה מכך הגענו למסקנותינו שקפאין הוא גורם המעלה את הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם , אך אנו לא יודעים האם עלייה זאת נוצרה עקב מוטציה בגן P53 שגורם לייצור מוגבר של חלבון , והוא עוזר לתיקון מוטציות ב DNA יותר מהר וביותר יעילות ולכן הסיכוי שפגם ב DNA יוכל לגרום להתמרה סרטנית של התא הוא נמוך יותר משום שיש יותר P53 שיעברו על ה DNA ויטפלו בכל פגם העלול לפגוע ולהפוך למוטציה בהתאם לחומרתו. כדי להגיע להחלטה זאת התבססנו על מאמרים ומחקרים שנעשו לפני כן והוכיחו שקפאין הוא גורם מונע סרטן במקרים רבים, וסביר להניח שהעלייה בהצטברות P53 נגרמה עקב שינוי בגנום שגרם להפעלה שלו ולא פגע פגיעה ישירה ב P53. וגם מוטציה בP53 תגרום לירידה בהצטברות P53 ולא להגברה בהצטברות, וזה נותן הסבר נוסף לכך שלא הייתה פגיעה בP53.

המשתנים והבקרה

משתנה בלתי תלוי- ריכוזים שונים של קפאין.

משתנה תלוי- הצטברות P53 .

בקרה- תאים פיברובלסטים של ריאת אדם שלא נחשפו לעקה.

בקרה חיובית- תאים פיברובלסטים של ריאת אדם שנחשפו לנטלין.

השערת המחקר

ההשערה שלנו היא שקפאין יעלה את הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים של ריאת האדם בהתבסס על המאמר "רופא ושמו קפה" שנכתב על ידי ד"ר שמואל גבעון וד"ר דנה פלורנטין, ופורסם באתר כללית. מוסבר שם על מחקרים שבדקו את השפעתו של קפה על גידולים סרטניים, והצליחו להראות כי שתיית קפה יכולה להיות גורם למניעת סוגי סרטן שונים כגון: סרטן הרחם, סרטן הערמונית, סרטן הראש והצוואר, סרטן העור מסוג Basal Cell Carcinoma וסרטן השד. ההשפעה החיובית הזאת כשורה לנוגדי החמצון המצויים בקפה המסייעים לגוף להתמודד עם נזקים חמצוניים להם הוא חשוף בחיי היום-יום כמו עשן סיגריות, זיהום אוויר וצריכה של מזון מעובד. ממידע זה אנחנו משערים שבגלל שקפה מהווה גורם למניעת סרטן ובגלל שהוא מכיל גם קפאין אז גם קפאין הוא גורם למניעת סרטן, ולכן הצטברות P53 עולה.

תוצאות

Big image
Big image

אנו רואים שהיחס של P53 ל gapdh עלה ככל ריכוז הקפאין היה יותר גדול ביחס לבקרה שהיא תאים פיברובלסטים של ריאת אדם שלא נחשפו לעקה , ב10 מיקרוליטר היחס עלה פי 1.22 מהבקרה, וב50 מיקרוליטר היחס עלה ב- 1.432 מהבקרה, עלייתה של ריכוז כלל החלבונים נובעת מעבודה לא מדויקת, וכתוצאה מכך יחסP53 לריכוז כלל החלבונים ירד ככל שהתאים נחשפו ליותר קפאין.

ניתן לראות גם שב10 מיקרוליטר חלה עלייה של 26 אחוז בהצטברות P53 ביחס לבקרה וב50 מיקרו ליטר חלה עלייה של 32 אחוז בהצטברות P53 ביחס לבקרה.

מסקנות

מניסוי זה ניתן להסיק כי קפאין הוא גורם המעלה את הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם, וככל שריכוז הקפאין גבוה יותר כך גם הצטברות P53 גדלה יותר, אך עלייה זאת יכולה להיות שלילית. שלילית בכך שיש מקרים שעלייה בP53 לא מגנה מפני התמרה סרטנית של התא, עקב מוטציה בגן P53 שגורם לייצור מוגבר של חלבון P53 לא תקין שלא עושה את עבודתו ושומר על הגנום, וכתוצאה מכך אין תיקון מוטציות והתא עובר התמרה סרטנית, עלייה בP53 יכולה לנבוע גם משינוי בדנא או מפגיעה בהומואסטזיס בתא, אך העלייה בP53 יכולה להיות גם חיובית כאשר העלייה בP53 לא נוצרת עקב מוטציה והגן תקין , הוא עוזר לתיקון מוטציות ב DNA יותר מהר וביותר יעילות עקב העלייה בהצטברות P53, ולכן הסיכוי שפגם ב DNA יוכל לגרום להתמרה סרטנית של התא הוא נמוך יותר משום שיש יותר P53 שיעברו על ה DNA ויטפלו בכל פגם העלול לפגוע ולהפוך למוטציה בהתאם לחומרתו. נעשו גם מחקרים קודמים בנושא שהוכיחו שקפאין הוא גורם מונע סרטן במקרים רבים, ולכן העלייה בהצטברות P53 היא במקרה הזה עוזרת למנוע סרטן משום שאין פגיעה בגן P53 והוא עושה את עבודתו כשורה.

אפשרויות נוספות להמשך מחקר זה הן לבדוק האם העלייה בהצטברות P53 שעלייה גרם הקפאין נוצרה עקב מוטציה בגן, שינוי בדנא ,פגיעה בהומואסטזיס בתא או שהעלייה בהצטברות P53 לא פגעה בגן P53 וגרמה לעלייה בכמות P53 תקין.