הלב

מגישים: יובל, עידו, אוריאל

מבנה הלב

הלב מחולק לצד ימין וצד שמאל. כל צד מורכב מחדר ; בסך-הכול, שני חדרים ושתי עליות. דופן הלב בנוי בעיקר משריר ייחודי לו הקרוי שריר הלב .חוד הלב נוטה לצד שמאל. החדר השמאלי גדול ועבה יותר מהחדר הימני, משום שהוא מזרים דם לכל חלקי הגוף, דבר המצריך התכווצות מכנית חזקה שתדחוף את הדם בעוצמה מספקת כך שיגיע לכל הגוף.

בין צדו השמאלי של הלב לצדו הימני מפרידה מחיצה, שתפקידה למנוע ערבוב של דם עשיר בחמצן בצד שמאל עם דם עשיר בפחמן דו-חמצני בצד ימין.

בלב ישנם ארבעה מסתמים, שניים בין העליות לחדרים, ושניים בין החדרים לעורקים היוצאים מהלב (אבי העורקים ועורק הריאה).

מבנה הלב

גודל הלב

לב האדם גודלו כגודל אגרוף.

אגרוף קטן - לב קטן.

אגרוף גדול - לב גדול.

אם תאגרפו את ידכם (תעשו אגרוף) תוכלו להעריך את גודל הלב שלכם

פעולת הלב

פעימות הלב שאנו שומעים בעזרת המסכת הן הקולות שמעידים על הפעולה של הלב.

הלב מתכווץ ומתרפה, מתכווץ ומתרפה... ללא הפסקה.

מה מאפשר ללב להתכווץ ולהתרפה ללא הפסקה?

דופנות הלב בנויות מתאי שריר שמתכווצים ומתרפים ללא הפסקה.

כששריר הלב מתכווץ, דם נדחף ממנו אל העורקים ואז החללים שבלב מתרוקנים.

כששריר הלב מתרפה דם נשאב אליו מהוורידים שבגופנו והחללים שבלב מתמלאים.

מחזור הדם הגדול

מחזור זה מעביר דם בין איברי הגוף השונים ללב ובחזרה: דם עשיר בחמצן נכנס לעליה השמאלית וממשיך אל חדר שמאל. מהחדר השמאלי יוצא הדם אל אבי העורקים. אבי העורקים מתפצל לעורקיקים המעבירים דם לאורך הגוף. מהעורקים מתפצלים עורקיקים ומהם נימים, המהווים חלק מהאיברים והרקמות והאחראים להעברת מזון לכל תא ותא.

בנימים מתרחש חילוף: חמצן ומזון יוצאים מהדם ונכנסים אל התאים ואילו מהתאים יוצא פחמן דו חמצני. בשלב זה הנימים מתלכדים לורידונים ומתחילים במסע חזרה אל הלב. מהוורידונים מגיע הדם לשני ורידים גדולים בשם הווריד הנבון העליון והתחתון, המחזירים דם לעליה הימנית של הלב.

מחזור הדם הקטן

במחזור הדם הקטן הופך דם דל בחמצן ועשיר בפחמן דו-חמצני לדם עשיר בחמצן ודל בפחמן דו-חמצני.

מחזור זה מעביר דם מהלב אל הריאות ובחזרה: דם דליל בחמצן (ועשיר בפחמן דו-חמצני) נכנס מהווריד הנבוב לעליה הימנית וממשיך אל החדר הימני. משם הוא זורם לריאות דרך עורק הריאה, המתפצל ל-2 (עורק אחד לכל ריאה), ומובל לנאדיות הריאה שם הוא מועשר בחמצן (ומשחרר לנאדיות את הפחמן הדו-חמצני שהיה בו). מנאדיות הריאה הוא עובר לווריד הריאה, דרכו הוא זורם אל העלייה השמאלית. מחזור זה מכונה גם "מחזור הדם הריאתי".

היה היה חלק 1
היה היה מחזור הדם חלק 2