שומרים על הכללים ומצילים את החיים

כללי רכיבה בטוחה באופניים

שמור על הכללים:

יש לחבוש את הקסדה.
יש להחזיק היטב בכידון ובדוושות בשעת הרכיבה.
הסעת רוכב נוסף אסורה.
אין לאחוז ברכב אחר או באופנים אחרים בשעת הנסיעה.
אין לרכב בצדו של רכב אחר או אופנים.
יש לרכב קרוב ככל הניתן למדרכה הימנית.
אם קיים שביל לרוכבי אופניים - סע בו בלבד.
אין להוביל משא על אופניים באופן העלול למנוע שליטה בהם.
יש לזכור כי אופניים הם רכב כשאר כלי הרכב שבדרך, וחוקי התנועה חלים גם עליהם.

רוכב אופניים, ציית לרמזורים ולתמרורים שבדרך !

Big image
יוצאים לדרך בטוחה עם ד"ר X - רוכבי אופניים