Analyse Bedrijfskunde

Manuël & Jeffrey

Trends

 • Cloudcomputing blijft groeien
  Steeds meer bedrijven zetten hun bestanden en applicaties in de cloud.


 • 'Big Data', de data stroom blijft groeien.
  Steeds meer apparaten en personen zijn aangesloten aan het internet, deze genereren data die verwerkt en opgeslagen zal moeten worden.


 • Software die zelfstandig processen uitvoert.
  Bedrijven gaan steeds meer op zoek naar automatisering, hierin speelt software een belangrijkere rol.


 • 3D printing, de mogelijkheden worden steeds uitgebreider.
  Op gebied van 3D printing zijn we steeds meer op zoek naar toepassingen voor ons dagelijks gebruik ( bijv. 3d printing met metaal ).


 • Internet of Things, alles verbonden met elkaar.
  Steeds meer apparaten maken gebruik van internet, als voorbeeld de nieuwste generatie koelkasten met een eigen 'inventarisatie app'.


 • Security, Identity & Privacy
  DE trend van 2015, beveiliging en vooral privacy. Opslag van persoonlijke gegevens.


 • Milieubewust
  Batterijen die langer meegaan, milieubewuste maatregelen als screensavers en het monitoren van energieverbruik op verschillende apparaten.


 • Geavanceerde, alomvattende en onzichtbare analytics
  Bijna elke app/site heeft tegenwoordig zijn eigen Analytics waarin gegevens worden opgeslagen.

Kansen

 • Gateway to Europe
  Nederland heeft voldoende ruimte en de infrastructuur en is aangeduid als 'gateway to europe'. Als voorbeeld, bij de Amsterdam Internet Exchange worden er op piektijden 3,2 terabyte data uitgewisseld. Dit is een stijging van 30% tussen eind 2013 en eind 2014.
  Ter vergelijking: de overslag in de Rotterdamse haven groeide met 1% en de passagiersgroei op Schiphol was 4,6%.


 • Outsourcing
  Door de toenemende afhankelijkheid van IT wordt het voor organisaties steeds lastiger om alles zelf te doen. Xerox denkt dat bedrijven in 2015 steeds meer hun ICT-beheer uitbesteden aan professionals. Door ICT-problemen extern te laten oplossen is de ideale werkplek zo gecreëerd.


 • Security & Identify en Privacy
  Beveiliging en privacy zijn een hot item.
  Hier kan op ingespeeld worden in alle sectoren.
  Ook voor het vertrouwen van de klanten zal hieraan gewerkt moeten worden, veel mensen zijn nu nog wantrouwig hierover.


 • Automatisering
  Goede softwareontwikkeling wordt een grote uitdaging in 2015. Gelukkig staan bedrijven hier niet alleen voor. IT-specialisten kunnen software op maat maken zodat uw processen geautomatiseerd worden.


 • Cloud oplossingen
  Veel bedrijven zijn op zoek naar een complete cloud oplossingen voor hun bedrijf, deze kunnen zei makkelijk outsourcen naar IT bedrijven.
  Hierdoor kunnen zij zelf meer nadenken over de 'ideale werkplek'.

Perspectief

Korte termijn:

Mede door 'Internet of Things' en de groeiende datastroom zal de ICT sector blijven groeien.

Ook de kleinere bedrijven ( MKB ) kiezen voor ICT oplossingen bijv. automatische facturering.

De vraag naar ICT' ers en ICT Specialisten zal dus toenemen.


Lange termijn:

Klanten zullen op zoek gaan naar een totaalpakket als oplossing voor hun bedrijf of software die makkelijk te implenteren valt in de bestaande infrastructuur.

Dit bied kansen voor de ICT sector.
Big Data zal ook de komende jaren nog sterk groeien.

Big image
Big image

Vraag & Aanbod

 • Vraag:
Steeds meer gebruikers wensen overal en altijd toegang tot internet, e-mail, klantinformatie en bedrijfssystemen.

Hierdoor zal de vraag binnen ICT groot blijven. Ook de aantrekkende markt tussen Telecom en IT zal groeien.

Verwacht wordt dat de ICT-sector aan de vooravond staat van wederom een enorme groeigolf. Echter zijn er ook hier beperkingen die eerst opgelost moeten worden (veiligheid, privacy en vertrouwen).


 • Aanbod:

Er zijn op dit moment circa 265.000 mensen actief in de ICT sector.

Verwacht wordt met de snel opvolgende nieuwe technologieën dat er een te kort zal komen aan ICT personeel.

Belang ICT

Maatschappelijk belang:


“Het belang van ICT voor de BV Nederland is veel groter dan wij ons met z’n allen realiseren. Het heeft in de afgelopen jaren voor enorme omwentelingen gezorgd en zit inmiddels in alle kernprocessen.

Neem alleen al internet. Internet is in krap twintig jaar uitgegroeid tot dé informatie-infrastructuur voor burgers, bedrijven, overheid en wetenschap. Dankzij internet hebben wij een totaal nieuwe manier voor het wereldwijd verkrijgen van realtime informatie.

De opmars van mobiele devices is een ander voorbeeld: binnen een relatief korte tijd is het mogelijk geworden om informatie via het internet te raadplegen en te delen met anderen, ongeacht of je nou thuis zit of onderweg bent.”


Bron: http://www.cginederland.nl/sites/default/files/files_nl/articles/cgi-nl_artikel_ict-update_editie-5-6-2013_ict-zit-inmiddels-in-alle-kernprocessen.pdf


Economisch belang:


De ict-bestedingen van Nederlandse bedrijven, overheden en consumenten zijn in 2014 uitgekomen op ongeveer 34,3 miljard euro. Naar verwachting groeit de Nederlandse ict-sector daardoor met 2,1 procent. Dat is bijna drie keer sneller dan de groei van de Nederlandse economie als geheel.

Bron: http://www.computable.nl/artikel/nieuws/ictbranche/5092924/2379258/ictmarkt-groeit-harder-dan-economie.html#ixzz3XqqckWSz

ICT en politiek

Tijdelijke commissie ICT
Big image
De commissie ICT heeft eind 2014 een rapport uitgebracht:


Conclusie 1: "De rijksoverheid heeft haar ICT-projecten niet onder controle"

Conclusie 2: "De politiek beseft het niet, maar ICT is overal"


"Wat voor aandacht geeft men aan het onderwerp ICT tijdens de provinciale statenverkiezingen?"

Big image

Wat voor aandacht geeft men aan het onderwerp ICT?

De aandacht voor ICT in de verkiezingsprogramma's is onder te verdelen in de volgende belangrijkste categorieën:


 • Beschikbaarheid internetverbinding en kennis bij de burger is 16 keer aangegeven.
 • ICT-sector als motor voor de provinciale economie is 14 keer opgenomen.
 • Open data: 9 keer benoemd. Vooral D66 is een groot voorstander van het beschikbaar stellen van open-provincie-data.
 • ICT als middel voor de interne organisatie van de provincie is in 5 verkiezingsprogramma's in 3 provincies opgenomen.
  De provincie Flevoland scoort daarmee met 2 partijen het hoogste.

Big image