Solon

Üks Kreeka seitsmest targast mehest

Big image

Poliitilised reformid

Solon muutis senist valitsemiskorda. Varasemalt juhtisid riiki päritava võimuga eupatridade kooslus. Nüüd aga loodi kord, kus rikkaimad elanikud moodustasid valitsuse. Poliitiline tähtsus olenes nüüd majanduslikust seisust, mitte sündides saadud õigustest. Inimesed jagati nelja erinevasse majandusliku sissetuleku gruppi.
Big image

Majandusreformid

Soloni esimene missioon oli kergendada võlaolukorda tolleaegses Kreekas. Selle jaoks vabastas ta seni aluseta orjastatud taluomanikud ja võttis ka nendelt omastatud maad arutluse alla. Maad laiali jagada ta aga ei julgenud, selle asemel võttis ta vastu otsuseid, mis olid mõeldud inimeste jõukuse suurendamiseks