חומרים אורגנים

נכתב על ידי מנור בן יואר ואורין ישראלי

פחממנים

פחממנים- פרופאן

*נוסחה מולקולרית- C3H8


*נוסחת מבנה- תמונה


*קבוצה פונקציונלית- אין


*תכונות - בטמפרטורת החדר, פרופאן הוא גז חסר צבע וריח. כאשר הוא משמש כדלק מוסיפים לו לעתים קרובות כמויות זעירות של תרכובת גופרית בעלות ריח חזק (תיולים, קרוים גם מרקפטאנים), כדי להקל על גילוי דליפות.

לפרופאן צפיפות ונקודת רתיחה גבוהות יותר משל אתן (אתילן), עקב המסה המולקולרית הגבוהה יותר שלו, והמולקולות הגדולות יותר.

לפרופאן אותה הנוסחה הכימית כמו לציקלופרופאן, אולם האטומים מקושרים בדרכים אחרות, ולכן אלה הם איזומרים.

*שימושים- הפרופאן משמש בעיקר כמקור אנרגיה, בגלל האנרגיה הרבה שניתן להפיק משריפתו (כ-2,220 קילוג'אול למול).

שימוש ביתי - מבין שימושיו הנפוצים של הפרופאן ישנם שימוש לבישול בשר בגריל, גז בישול בבתים, בשטח, הפרופאן משמש כמרכיב העיקרי של הגזייה לבישול בשטח (לפעמים, הבוטאן משמש כגז העיקרי מכיוון שתכונותיו הכימיות יותר מתאימות לתנאי שטח). בנוסף לבישול בבית, הפרופאן משמש גם לחימום, לייבוש כביסה, ולשימושים אחרים הצורכים חום.

דלק לכלי רכב

כיום, הפרופאן נצרך יותר ויותר להנעת כלי רכב . הפרופאן מפעיל במדינות מסוימות, קטרים, אוטובוסים, מלגזות , ומוניות. בארצות הברית, 190,000 כלי רכב ו-450,000 מלגזות פועלים על פרופאן להנעה.

אחרים

הפרופאן משמש כמרכיב במנגנוני תרסיסים. השימוש בפרופאן לצורך הפעולה הזאת הוגבר מאוד אחרי האיסור על שימוש בגזי הcff. הפרופאן נמצא גם בתערובת גזים הנקראת "גז ירוק" המניע את הקליעים בחלק מנשקי האייר סופט.

הפרופאן הוא חומר גלם בתעשיית הפטרוכימיה.

בחלק מהלהביורים, הפרופאן הוא חומר הדלק.

הפרופאן הוא חומר גלם ליצירת פרופונול או בשמות האחרים איזו - פרופיל.