Stuw gerust naar taalbewust

workshop werken aan taalniveau in het mbo

Alle docenten taaldocenten?

  • Hoe activeert een docent Nederlands in het mbo het taalbewustzijn van collega's van de beroepsgerichte vakken?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking om het taalniveau van de leerlingen verder te ontwikkelen?
  • Wat moeten leerlingen lezen voor hun beroepsvakken?
  • Hoe beoordelen collega's de verslagen van leerlingen?
  • Welke verwachtingen hebben zij van de spreekvaardigheid van leerlingen tijdens presentaties?
  • Hoe denken collega's over het verband tussen schrijfniveau en denkniveau en hoe zien zij ons gezamenlijk aandeel in de taalontwikkeling van onze leerlingen?

De kracht van praktijkgericht onderzoek

Workshopactiviteit: 1 minuut begrijpend lezen

Je leesvaardigheid testen door een tekst te lezen waarbij je de kernwoorden niet kent. Wat gebeurt er dan?


Deze workshop brengt je een stap dichter bij taalbewust beroepsonderwijs

Pauline Koster

Pauline Koster heeft voor haar studie master-sen praktijkgericht onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het taalbewustzijn bij collega's te activeren, zodat zij gemotiveerd raken om tijdens hun lessen bewust aandacht te besteden aan taal. Inmiddels heeft dit geleid naar intensivering van de samenwerking en naar beroepsgericht taalonderwijs.

Hoe nuttig was deze workshop voor jou? Schrijf je feedback hieronder.