להיות שפיץ (או פנסקי)

זה דבר מחייב.... בואי נגלה ביחד מה זה אומר....