Счетоводни услуги

"Бългериан Грийн Енерджи" ЕООД

Услуги

- Обработка на първична документация
- Фактури
- Платежни
- Издаване на фактури
- Изготвяне на платежни към бюджета
- Справки за ДДС
- Месечни и годишни отчети
- Счетоводни баланси
- Данъчни деклараци
- Статистика
- Услуги с електронен подпис