KAREL IV.

Enkh-Amgalan Sevjiddorj

O Karlu IV.

Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské. Po korunovaci burgundským králem se stal osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Karel byl původně pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Země Koruny české. Císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.

Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlov mostu přes řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.

Krátce.

Doba vlády - 1346–1378
Korunovace - českým králem 2. září 1347
- římsko-německým králem 26. listopadu 1346
- italským králem 6. leden 1355
- císařem římským 5. dubna 1355
- burgundským králem 4. červen 1365
Úplné jméno - Václav, Karel
Tituly - Jeho císařská milost
- Jeho Veličenstvo král
Narození - 14. května 1316-Praha
Úmrtí - 29. listopadu 1378 (62 let)Praha
Pochován - Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Předchůdce - Ludvík IV. Bavor v říši
- Jan Lucemburský jako český král
Nástupce - Václav IV.
Manželky - Blanka z Valois (1323–48).
Anna Falcká (1349–53)1329,
Anna Svídnická (1353–62)
Alžběta Pomořanská (1363–78)
Rod - Lucemburský
Dynastie - Lucemburkové
Otec - Jan Lucemburský *1296, †1346
Matka - Eliška Přemyslovna *1292, †1330

Karel IV. - 1. část