Opleidingskunde

November 2015

Voorwoord

De start van een nieuw studiejaar 2015-2016, waar veel van ons in goede gezondheid weer ambitieus aan de slag zijn gegaan, voelt voor mij bevrijdend en is inspirerend. Kernboodschap die ik wil geven is dat studenten Opleidingskunde op dit moment veel inspraak hebben op de kwaliteit van ons onderwijs via de studentberaden, onderwijsevaluaties, opleidingscommissie en faculteitsraad. Hierdoor kan ik vol trots en overtuiging zeggen dat we samen (studenten, docenten, kenniscentrum en werkveld) de studiegids Opleidingskunde hebben geschreven. Basis voor deze kwaliteit is het gesprek dat we met elkaar voeren, waarin we open zijn over trots, worstelingen en ambities. Laten we ook dit jaar de kwaliteit van ons curriculum en werk zien als het resultaat van belangrijke waarden, namelijk professionaliteit, bevlogenheid en betrokkenheid.

William de Kaste

Opleidingscoördinator

Praktijkbureau

Praktijkcontract

Wanneer je start met een praktijkleerperiode teken je een praktijkcontract (stagecontract). Daardoor is je praktijkleerperiode officieel geregistreerd, wat voor de verzekering vanuit de HAN nodig is. Het contract is niet nodig wanneer je een werknemerscontract hebt met de organisatie. Alleen wanneer het praktijkcontract door drie partijen getekend is , student, organisatie en opleiding, ben je verzekerd vanuit de HAN. Het contract kun je vinden op HAN Scholar via de OK Wijzer bij het praktijkbureau.

gbfdgdfg

fdgfdhxgfnhgvbhxfghgfjn

Open dag Universiteit Twente - Info Master Educational Science and Technology

Monday, Nov. 16th, 3pm

Twente

De Universiteit Twente biedt onder andere een master Educational Science and Technology en een doorstroomminor richting deze master (meer info hierover vind je op de OK Wijzer onder het tabblad minoren.) Heb je belangstelling? Ga dan op donderdag 19 november naar Master Open Dag van de UT.

Naast de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de masteropleiding van je keuze, is er speciaal voor jou als hbo-student een Q&A sessie met een korte algemene presentatie over het doorstromen van hbo naar wo maar vooral met de mogelijkheid vragen te stellen. Denk hierbij vooral aan vragen over de verschillende doorstroomroutes, aanmelding, financiën en deadlines. Bij de opleidingsrondes kun je daarnaast terecht met individuele masterspecifieke vragen over aansluiting en inhoud van de (pre-)master.

Wil je weten hoe het programma eruit ziet en waar je moet zijn? Kijk dan op www.utwente.nl/opendagen en schrijf je in!

Surf voor meer informatie over de (pre-)masters en doorstroommogelijkheden van de Universiteit Twente naar www.utwente.nl/master en www.utwente.nl/doorstroom

Tot 19 november op de Campus van de Universiteit Twente!