idade moderna

adrian

idade moderna

comenzou en Europa no ano 1492 e se caracteriza polo descubrimento de America nun barco capitaneado por Cristovo Clón por parte dos españois algùns canbios foron : os descubrimentos xeográficos.

Desemvolvemento do comercio.

Aparición das monarquías absolutas.

Novas correntes relixiosas.

Érase una vez El Hombre Siglo XV

idade moderna en españa

comenzou a finais do século 15, baixou o reinado dos Reis Católicos que uniron ascoroas de Castela e Aragón e desde enton tiveron o mesmo rei aínda que cada un conservou as suas leis.
14 Erase una vez El Hombre El hombre del Renacimiento