Arvuti Viirused

Mis on arvutiviirus?

viirus on programm, mis on võimeline end iseseisvalt kopeerima ning arvutit nakatama. https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus

Kuidas levivad arvutiviirused?

Enamasti on arvutiviirus hoolikalt koostatud arvutiprogramm.

http://www.edit.ee/yl/kordamis.php?vastus=505&jrk=3

Mida teevad arvutiviirused?

„viirus“ kasutatakse ekslikult ka muud tüüpi, ka isepaljunemisvõimeta pahavaraprogrammide puhul: nt reklaam, nuhkvara, ussid ning trooja hobused. https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus

Kuidas hoiduda arvutiviirustest?

Leia vastused mõistetele:

trooja (hobune) oli hiiglaslik seest tühi puust hobune, mille abil kreeklased tungisid Trooja sõja (1184 eKr) ajal Trooja linna. a. trooja (hobune) oli hiiglaslik seest tühi puust hobune, mille abil kreeklased tungisid Trooja sõja (1184 eKr) ajal Trooja linna. https://et.wikipedia.org/wiki/Trooja_hobunehttps://et.wikipedia.org/wiki/Trooja_hobune

Kes on häkker, kes on kräkker?

on arvutispetsialist, kes tegeleb aktiivselt ning süvitsi erinevate arvutisüsteemide uurimise. https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4kker

Too näiteid häkkerlusest e. mida häkkimise all mõistetakse?

on isik, kes kasutab ära tehniliste süsteemide. https://prezi.com/9993zhwm2pcu/kes-on-hakker/

Miks häkitakse?

Häkitakse, sest see on häkkerite jaoks huvitav nad pääsevad ja millistesse mitte. https://prezi.com/ekuf82lhkn_1/hakkerlus/